خانم دکتر الدوز حیدری

خانم دکتر الدوز حیدری:
فارغ التحصیل از دانشکده پزشکی تبریز در سال 1385
دارای مدرک انجمن جراحان زیبایی کانادا CAMACS
دارای مدرک تخصصی PRP