خانم دکتر دلبر اردشیری

خانم دکتر اردشیری:
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۶۸
دریافت رتبه اول Pre Board و Board تخصص پوست از دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۷۲
دارای برد تخصصی زیبایی کالیفرنیا و ECFMG امریکا
دارای بیشتر از ۲۰ سال سابقه تخصص پوست در ایران و امریکا