خانم دکتر مریم ناظمی

خانم دکتر ناظمی
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ۱۳۸۴
دریافت گواهی آموزشی در زمینه لیزر از انجمن جراحان
سابقه کاری در زمینه های مختلف پزشکی از جمله General، خانواده، MMT و پوست