دکتر علی اصغر صلاحی

دکتر علی اصغر صلاحی:
فوق تخصص جراح پلاستیک
دارای 7 سال سابقه کاری در خصوص جراحی های زیبایی و داخلی