همایش جراحی چاقی به روش لاپاروسکوپیک

همایش جراحی چاقی به روش لاپاروسکوپی با همکاری دکتر مازیار فریدی در کلینیک صدف برگزار شد.